SMILI SA | Construction and Engineering - Εταιρεία

WHO WE ARE?

Smili SA is a modern technical company, active for the past 20 years in the fields of design and construction. The Company provides multidisciplinary quality services across the whole life cycle of a project: from planning, to construction and management.

Our experienced staff along with the desire to constantly improve the services we offer, are the main drivers of a long and sustainable relationship with our customers and partners while ensuring the accomplishment of perfect technical results. 

 

OUR VISION IS:

To provide safe and quality projects that last in time.
To develop projects that improve the quality of life for our clients.
To maximize the expected benefit of the projects we provide.
To shape environmental consciousness (environmentally friendly choices) by developing projects that protect the environment and use ecofriendly materials.

 

WAYS TO ACHIEVE OUR VISION:

Build based on TIME-COST-QUALITY-SAFETY.
Design inspired projects with quality characteristics in affordable prices.
Invest in green practice #ecofriendly.
Keep up to date with the latest developments of the construction sector and embed them into our practice.#trending

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MILESTONES

The Certifications we have obtained towards environmental and social performance are the milestones of our CSR policy:

 1.  Occupational Health and Safety Management Certification according to ISO 45001:2018
 2.  Energy Management system complied with the International Standard ISO 50001:2011
 3. Road Traffic Safety complied with the International Standard ISO 39001:2012
 4. Information Technology standard according to ISO 27000:2013
 5. Environmental Management System (EMS) complied with the International Standard ISO 14001:2015
 6. Certified system of quality management complied with the International Standard EN ISO 9001: 2015

 

Our philosophy is credibility and endurance over time. The name of the Company comes from the chisel that our ancestors used to sculpture works of art such as the Parthenon and its carved decorations. 

     Carving wood, carving stone, carving time, to eternity.

Founders of  Smili SA, Chrisoula Tsala and Giannnis Margaritis, began construction projects for the public sector in the Cyclades – a major milestone was the reconstruction of an old windmill in Amorgos. In 2003 the first phase of the company into a General Partnership (GP) was completed, while in 2007 the statue was amended into a corporation (SA) obtaining a 3rd class degree for public works. In 2010 new perspectives were opened for the Company's activities with the revision of the contracting degree to 4th class. In 2013 Smili SA won its first piblic tender for the construction of a Waste Water Treatment plant in Antiparos island. Since then, the Company has constructed and operated more than five Waste Water Treatment plants in various Greek islands.

Currently Smili SA has a set of public works in all categories and the highlight is the construction of two dams which are in progress.Through this course of undertaking the two dams in Rhodes and Crete, we got a new dynamic increasing our know-how and experience in the sector.

In the private sector we have had multiple projects focused not only on the study and development of real estate for a variety of uses (e.g. buildings, schools, sport facilities, industrial sites) but also the study, construction and renovation of major hotel units. 

 

The Company focuses on companies, individuals and the State, aiming at:

 • Undertaking and construction of projects that require special degrees, in Greece and abroad.
 • Consulting and project management within time and budget based on quality and safety.
 • Research and completion of studies for real estate development.
 • Operation and maintenance of technical projects of all types and nature for the realization of investment goals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • OUR PEOPLE
 • Based on the continuous expansion of the activities we undertake and the achievement of high performance, we now have in the office almost 30 people with a wide range of skills.
 • Our human capital comprises a range of engineers, scientists, machine operators and craftsmen. 
 • WORKING ENVIRONMENT
 • In Smili SA we believe that the employees are our strength as they are the determining factor in the success of both technical projects, business objectives and corporate strategy.
 • The vision of our people is at the core of the values of the Company and the purpose of its existence, since its inextricably linked to the technical ethos and sense of responsibility for projects and society.
 • The teamwork and team spirit that sets us apart, makes us a better company. Also, the continuous training and development of employees aiming at operational excellence contributes to this.

CARRER OPPORTUNITIES

The Company offers training to young engineers in the context of the projects we carry out. The Company tries to maintain high performance, creativity and productivity, with a parallel goal of passing on experience and knowledge to the younger ones. People of all ages that share the Company's principles, and have a passion for knowledge and take pride in their work, can always contact us to join the team. 

 

 • ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ

Τ.Κ. 84302

ΤΗΛ. 22850-61140

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2013 δραστηριοποιείται κυρίως στο νομό Κυκλάδων έχοντας στο ενεργητικό της πλήθος Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

 

 • Χ. ΤΣΑΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΑΡΔΗ 4 & ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13561

ΤΗΛ. 210-8326692

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής έχοντας κύριο αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων.

 

 • ΠΡΟΠΟΛΙΣ ΑΤΕ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13561

ΤΗΛ. 210-8326692

FAX. 210-8544742

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2016 και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.

CORPORATE STRATEGY

Part of  our vision and goal at Smili SA is the sense of responsibility to the society and the environment. For this reason, the Company in every project it undertakes comes in direct contact with the local community and strengthens it with local actions, such as educational, sports related or environmental. The Company's strategy towards sustainability in the community, the environment and the economy, is a collective responsibility that requires the creation of synergies that enable us evolve creatively. Thus, so far we have implemented a variety of actions worth over € 50000 in 2019 in key areas of the society and the environment. Other milestones of our Corporate Social Responsibility (CSR) are the certifications that we have obtained aiming at our environmental and social performance.

 

ENVIRONMENTAL RPOTECTION

Regarding Climate Change and environmental protection, Smili SA recognizing that corporate development and technical projects must go hand in hand with the protection of the natural environment, respects and complies with all legal rules and requirements in relation to its operation. In addition where possible, we incorporate environmentally friendly materials, products and aim to reduce the energy and environmental footprint across the life cycle of a project. #zeroenergybuildings Finally the Company supports causes that go hand in hand with its vision such as safe and clean environment thanks to electric mobility (#emobility) and the use of bicycles for environmental and traffic decongestion. The projects we choose to undertake are aimed at tackling global environmental problems such as water scarcity but also at building infrastructure that will support new and green practices (e.g. sustainable buildings) #breeam. Our policy is to constantly evolve in order to achieve better environmental performance.

 

LOCAL COMMUNITIES

Aiming to develop local communities and society as a whole our actions focus on:

 •  Improve quality of life by building infrastructure.
 •  Promote and preserve local culture and physical scenery.
 •  Offer jobs through economic activities.
 •  Assist lifelong learning and social skills education, by contributing financial, technical and other resources.
 • Support of entrepreneurship through social investments and financial strengthening.
 • Enhance sportsmanship and health by financial support of events and associations. 

 

#sustainability #climatechange #environment #corporateresponsibility 

 

Η ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ είναι μία σύγχρονη τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται 20 και πλέον χρόνια στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής, παρέχοντας σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες σε διεπιστημονικό πεδίο και σε κάθε στάδιο εξέλιξης ενός έργου: από τον αρχικό προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη διαχείριση.