INFRASTRUCTURE PROJECTS

Restoration of 10 landfill sites, Municipality of Naxos & small Cyclades

Including:

Seladi, Skadou

Avlia, Biblou

Rykia, Irakleia

Kayalia, Koufonisia

Lagkadi, Donousa

Katergo, Sxoinousa

Timios Stavros, Naxos

Reikes, Filoti

Diodi Koronida

Panteloudes, Xalki

Budget: 3.581.000,00€

Year of delivery: 2016

 

 

.