ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου 

Προϋπολογισμός: 58.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2014

 
 

.