ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Κατασκευή και συμπλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Χώρα Αμοργού

Προϋπολογισμός: 188.000,00 €
Έτος παράδοσης: 2004

 
 

.