ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναβάθμιση – Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Νικολάου Λασιθίου

Προϋπολογισμός: 6.094.650,00 €
Έτος παράδοσης: 2019

 

.