ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού

Προϋπολογισμός: 1.678.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)

Έτος παράδοσης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

.