ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού
25
Μαϊος

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Η Εταιρεία σε κοινοπρακτικό σχήμα με την ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.ΤΕ. - ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε, μετά το πέρας των κατασκευών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων, προχώρησε στην έναρξη εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στη νήσο Τήνο. 

Το έργο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης.

Προϋπολογισμός μελέτης: 4.125.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2020

Last modified on Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 17:07